Kun jij de verleiding weerstaan?

Om medewerkers productief te houden en minder te laten verzuimen, proberen werkgevers ze te verleiden tot gezond en veilig gedrag.

Als je gewend was aan de preek (zo moet het, want dan wordt je minder ziek), de zweep (pas op anders wordt je ontslagen) of de peen (je krijgt korting op je zorgverzekeringspremie) dan volgt er nu een verrassing voor je.

Steeds meer werkgevers verleiden hun medewerkers tot gezond en veilig gedrag met nudges.

Nudges zijn methoden om je gedrag onbewust te veranderen. Je kunt het zien als een soort van propaganda.  Nudges zijn niet nieuw. Poetin maar ook de supermarkt op de hoek gebruiken nudges al jaren en soms wel decennia om mensen te laten geloven in hun ”waarheid.”

De meest voorkomende nudge-methoden zijn:
# Anderen doen het ook, dus waarom jij niet? (positieve reclame)
# Er is maar een weg, de gezonde en veilige weg (uitsluiten)
# Informeren over juist gedrag op het sleutelmoment (nu of nooit)

Zet je schrap, want het is de vraag of jij de verleiding kan weerstaan. Kun jij je er tegen verweren? Of vertoon je van nature al gezond en veilig gedrag?

Advertenties